Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније УЕ-КОНДИНА
09/01/2018

Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније УЕ-КОНДИНА

 

 ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10 став 7. и чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ОДБАЦИВАЊУ  ЗАХТЕВА

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «Телеком Србија» а.д., ул. Таковска бр.2, Београд, спроведен  поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат радио-базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ-КОНДИНА УЕУ145/УЕЛ145», чије се постављање планира у оквиру породично-стамбеног објекта, на адреси Кондина бр.83, на кат. парцели бр. 1561/1 КО Ужице, град Ужице.

У спроведеном поступку донето је решење број VI број 502-33/07 од 04.јануара 2018. године да се ОДБИЈА захтев носиоца пројекта предузећа ”Телeком Србија” а.д. из Београда, за пројекат радио-базне станице ознаке «УЕ-КОНДИНА УЕУ145/УЕЛ145».

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, након детаљне анализе поднетог захтева, наведених докумената поднетих уз захтев, а имајући у виду специфичности локације и противљење великог броја грађана улице Кондине, оцењује да планирана базна станица мобилне телефоније није прихватљива на предметној локацији. Предлаже се да носилац пројекта размотри постављање РБС на локацији која ће бити прихватљива већини грађана.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб или на сајту www.uzice.rs у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.