Obaveštenje o donetom rešenju projekta "Autolimarska radionica za održavanje i popravku motornih vozila"
07/11/2019

Obaveštenje o donetom rešenju projekta „Autolimarska radionica za održavanje i popravku motornih vozila“

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

 

O B A V E Š T E NJ E   O   R E Š E NJ U

 

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je na zahtev nosioca projekta  «Autolimarska radnja Toskić» ul. Ive Andrića br.27A, matični broj 61328645, PIB: 106515653, šifra delatnosti: 4530 – Održavanje i popravka motornih vozila, sproveden postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: «Autolimarska radionica za održavanje i popravku motornih vozila», koja se nalazi u ul. Ive Andrića br. 27A, u neselju Turica, na kat. parceli br. 7548 KO Užice u Užicu.

U sprovedenom postupku je doneto rešenje broj VI 502-20/19 od  31. oktobra 2019. godine da za napred navedeni projekat: «Autolimarska radionica za održavanje i popravku motornih vozila», koja se nalazi u ul. Ive Andrića br. 27A, u neselju Turica, na kat. parceli br. 7548 KO Užice u Užicu, nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za dati projekat.

U procesu razmatranja zahteva i uviđajem na licu mesta ova Gradska Uprava je prilikom odlučivanja posebno uzela u obzir i to, da se lokacija projekta nalazi na prostoru koji po nameni odgovara za navedene aktivnosti, da se nalazi na periferiji gradskog naselja i da je lokacija dobro povezana sa širim okruženjem, a prostornim kapacitetom zadovoljava potrebe preduzeća. Uz poštovanje svih projektovanih mera zaštite životne sredine, datih rokova, zakonskih normi i standarda, verovatnoća značajnih uticaja sa aspekta zaštite životne sredine je minimizirana i ograničena na užu oblast oko objekta

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u rešenje u od 09,00 do 15,00 časova, u kancelariji  Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na 2 drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb. u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.  Rešenje možete pogledati OVDE.