Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Ваљаонице бакра а.д. Севојно
20/08/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Ваљаонице бакра а.д. Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-21/21- VI
Датум: 20.08.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Ваљаонице бакра а.д. Севојно, ул. Првомајска бб, мат. бр. 07606273, ПИБ: 101624563, Севојно, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде студије за пројекат: „Изградња подстанице техничких гасова (подстаница азота и водоника)“ који се планира на делу кат.парцеле бр. 4342/1 КО Севојно, у оквиру комплекса фабрике Ваљаоница бакра Севојно а.д., у Севојну.

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-21/21 од  18. 20авгута 2021. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.