Obaveštenje o donetom rešenju nosioca projekta "Rad-Rašo" doo
04/09/2019

Obaveštenje o donetom rešenju nosioca projekta „Rad-Rašo“ doo

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

 

O B A V E Š T E NJ E   O  R E Š E NJ U

 

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je na zahtev nosioca projekta  – «RAD-RAŠO» (PIB 100600885, MB 06285597) iz Užica, ul. Duboki potok bb, sproveden postupak za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i mehanički tretman neopasnog otpada za rad postrojenja i obavljanje delatnosti skladištenja i mehanički tretman neopasnog otpada, na lokaciji u ul. Dragačevska bb, u Sevojnu, na kat.parceli br.4182/1 KO Sevojno, na teritoriji grada Užica.

U sprovedenom postupku je doneto rešenje broj VI 504-2/19 od  03. septembra 2019. godine za napred navedeni Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i mehanički tretmam neopasnog otpada.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u rešenje u od 09,00 do 15,00 časova, u kancelariji  Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb. u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje možete pogledati i OVDE.