Narodni muzej Užice započeo radove na konzervaciji 23 ikone sa ikonostasa crkve u Rogačici
03/11/2021

Narodni muzej Užice započeo radove na konzervaciji 23 ikone sa ikonostasa crkve u Rogačici

U toku je rad na projektu Narodnog muzeja u Užicu  pod nazivom “Ispitivački i slikarski, konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonama sa ikonostasa crkve Vaznesenja Hristovog u Rogačici, (opština Bajina Bašta)“ koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Projekat je odobrio Zavod za zaštitu spomenika Kraljevo, koji je i sa svojim stručnim timom u nadzoru celog projekta. Ispred  Zavoda za zaštitu spomenika Kraljevo je slikar restaurator savetnik Dušan Jovanović i istoričar umetnosti Čedomir Bačkulja.

Ovim projektom je planirana konzervacija 23 ikone sa ikonostasa crkve u Rogačici posvećenoj Vaznesenju Hristovom. Sadržaj programa obuhvata konzervaciju, zaštitu ikona, njihovu prezentaciju kao i obradu tehničke i foto dokumentacije.

U ovaj projekat je uključen i Republički zavod za zaštitu spomenima iz Beograda sa fizičko – hemijskom analizom. Rukovodilac je viši slikar – restaurator Narodnog muzeja Užica Dragan Tomanović, a na projektu učestvuju i slikari Vladimir Milovanović, Milena Stefanović, Dragan Ristić, saradnik Andrej Tomanović i istoričar umetnosti Dragiša Milosavljević.

Završetak radova je planiran do kraja tekuće godine. Projekat je od izuzetnog kulturološkog značaja, a posebno je bitno naglasiti da zaštita i poštovanje ikona iz polovine 19. veka  predstavlja veliki doprinos očuvanju kulturne baštine užičkog kraja, ali i cele Srbije.