Народна библиотека Ужице од понедељка неће радити са корисницима
26/02/2021

Народна библиотека Ужице од понедељка неће радити са корисницима

Од 1. марта до 1. априла 2021. године Народна библиотека Ужице неће радити са корисницима, због редовне ревизије библиотечког фонда. Редовна ревизија библиотечке грађе и извора обавља се континуирано најмање једном у десет година без обзира на врсту библиотеке и величину фонда. Ревизијом се утврђује стварно, бројчано и физичко стање инвентарисане библиотечко-информационе грађе и извора која је власништво библиотеке, правна заштита и актуелност библиотечких фондова. Након извршене детаљне провере целокупног фонда у Библиотеци, а то је преко 170.000 публикација, биће утврђено прецизно стање фонда. Сачиниће се листе предлога за расход.

Ревизија књига је обиман и веома одговоран посао, који изискује велику прецизност, како би добијене информације биле тачне. Усклађеност података је врло важна како за библиотекаре, тако и за саме кориснике, поручују из Народне библиотеке Ужице, уз захвалност суграђанима на стрпљењу и разумевању.