Могући проблеми у водоснабдевању
28/09/2021

Могући проблеми у водоснабдевању

ЈКП “Водовод” обавештава грађане да због проблема на систему даљинског надзора и управљања водоводним системом Ужице, у наредних 72 сата може доћи до проблема на уредном водоснабдевању грађана водом на следећим правцима:

  • Подсистем: резервоари Капетановина, Матовића брдо, Сарића Осоје, Црквари, Карађорђев шанац,
  • Подсистем: резервоари Кучанско брдо, Смајићевина,
  • Подсистем Забучје,
  • Подсистем Дрежник.