Малишани из Турице од септембра у обновљеном школском објекту
09/01/2018

Малишани из Турице од септембра у обновљеном школском објекту

У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, Град Ужице је узео учешће у Програму обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини са пројектом Реконструкције објекта Основне школе “Стари град“ у Турици.

Крајем 2016. године Влада Републике Србије је одобрила списак објеката јавне намене које ће финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима из средстава међународне развојне помоћи, финансијских и нефинансијских донација и кредита као и из буџета Републике Србије, међу којима је и пројекат Реконструкције објекта Основне школе “Стари град“ у Турици.

У децембру месецу 2017. године Град Ужице је добио обавештење о прихватању пројектне документације за реконструкцију школе, од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, где пројектована вредност радова износи преко 68 милиона динара.

Заменик градоначелника Немања Нешић је овим поводом истакако да је “у току закључивање уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Ужица у реализацији пројекта. Након тога покренуће се поступак за јавну набавку за избор понуђача, извођача радова. Уколико јавна набавка буде текла по плану њено окончање се очекује до краја школске године” и додао да су “у оквиру реконструкције постојећег објекта предвиђени радови на измени начина грејања, што подразумева замену енергента и опреме, затим радови на замени столарије, реконструкцији санитарних чворова као и измени функционалног распореда одређених просторија, замени подова, кровног покривача и кровне конструкције, изради вентилисане фасаде.”

“У оквиру партера вршиће се измена и уградња улазних капија у школско двориште и реконструкција дела постојеће ограде као и подова улазних лођа и спољњег степеништа на које је планирано постављање неклизајућих керамичких плочица” рекао је Нешић и додао да је “подршка Канцеларије овом пројекту у једном јако високом износу од преко 560.000 евра, велика сума и за друге инвестиције, а не само за објекат у основном образовању што још више даје на значају.”

Директорка школе Станимирка Смиљанић Раонић је рекла да су ученици, запослени и родитељи веома захвални и пресрећни што је Град Ужице препознао потребе ОШ “Стари град”, односно издвојеног одељења ове школе у Турици и додала да јој је драго што ће 160 ученика ове школе већ од септембра почети нову школску годину у комфорнијим и савременијим условима.