Људска права
09/09/2021

Људска права

Руководилац: Тамара Бајровоић

Чланови:

  1. Гордана Савић, Центар за људска права и демокртаију
  2. Наталија Василић, Одборница Скупштине града Ужица, Савет за родну равноправност
  3. Надица Јовановић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Град Ужице
  4. Кристијан Халиловић, Удружење Рома Ужице
  5. Биљана Ђоковић, Управа градске општине Севојно