Korak po korak do sopstvenog biznisa

Korak po korak do sopstvenog biznisa

Česta je dilema kod budućih preduzetnika za koju pravnu formu biznisa da se opredele: preduzetnik ili privredno društvo.

Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Osnivaju se osnivačkim aktom koji ima formu odluke ako društvo osniva jedno lice ili ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica. Može biti ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda, kao i fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom ako je tim propisom to određeno. Registruje se na neodređeno ili određeno vreme. Odgovara celokupnom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.