Komunalne olakšice za potencijalne investitore

Komunalne olakšice za potencijalne investitore

Komunalne olakšice za potencijalne investitore (Sl. list 4/15)

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta obračunava se 113.503,00 din.

prosečna tržišna cena kvadratnog metra stanova novogradnje  x  ukupna neto površina objekta  koeficijent zone  koeficijent namene objekta (tržišna cena se menja  na 6 meseci, važi do 15.03.2018. god.)

  • Proizvodni objekti (proizvodne hale, proizvodna skladišta, magacini u proizvodnji, prateći i garažni prostor u ovim objektima). Proizvodna delatnost podrazumeva stvaranje novog proizvoda, saglasno uredbi o klasifikaciji delatnosti. Za obračunavanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta određuju se sledeći koeficjent namene: 0,00
  • Investitorima koji izvrše uplatu doprinosa u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti građevinske dozvole, ne usklađuje se doprinos u skladu sa stavom 3. ovog člana. Investitor koji doprinos plaća u celosti doprinos se umanjuje u iznosu od 30%.
  • Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta obračunat u skladu sa članom 4. sa eventualnim umanjenjem iz člana 10. ove Odluke umanjuje se: u iznosu od 99,99% za sledeću namenu: 1. objekte poljoprivrednog domaćinstva za stanovanje i ekonomske potrebe tog domaćinstva; parking, garaža ili garažno mesto koje investitor obezbeđuje u okviru građevinske parcele, izvan površine javne namene u javnoj svojini
  • Ukoliko je zemljište nepotpuno opremljeno komunalnom infrastrukturom, doprinos obračunat u skladu sa članom 4. stav 2 ove Odluke umanjuje se za određeni procenat za nedostajući činilac komunalne opremljenosti, u skladu sa članom 5. ove Odluke, a najviše do 30% od ukupnog iznosa doprinosa.
  • Za izgradnju objekata za obavljanje delatnosti koja je od posebnog značaja za privredni razvoj Grada Užica, kao i objekte tradicionalnih verskih zajednica, doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, obračunat u skladu sa članom 4. sa eventualnim umanjenjem iz člana 9. ove Odluke, može se umanjiti do 99,99%, a odluku o visini umanjenja donosi Skupština Grada Užica, po zahtevu investitora