Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице
11/12/2018

Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

  1. Љиљана Ристановић, дипломирани економиста, председница,
  2. Мирјана Станковић, професор књижевности, члан
  3. Слободан Пенезић, дипломирани економиста, члан
  4. Маријана Перишић, дипломирани економиста, члан
  5. Марко Нешевић, дипломирани економиста, члан
  • Слађана Митровић, дипломирани правник, секретар Комисије.