Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице
11/12/2018

Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

Председник:

1. Љиљана Ристановић, дипломирани економиста

Чланови:

2. Мирјана Станковић, професор књижевности
3. Слободан Пенезић, дипломирани економиста
4. Маријана Перишић, дипломирани економиста
5. Марко Нешевић, дипломирани економиста

   *Слађана Станић, дипломирани правник, секретар Комисије