Комисија за друштвене делатности
11/12/2018

Комисија за друштвене делатности

Председник:

1. Филип Баралић,одборник

Чланови:

2. Марија Николић, одборница
3. Сања Думањић, одборница
4. Бранка Будимир, одборница
5. Драган Миливојевић, одборник
6. Маја Вермезовић, одборница
7. Дејан Крчевинац, одборник