Комисија за буџет и финансије
11/12/2018

Комисија за буџет и финансије

Председник:

1. Рајко Радосављевић, одборник

Чланови:

2. Весна Петрић, одборница
3. Зорица Милошевић, одборница
4. Марија Буљугић, одборница
5. Михаило Крстић, одборник
6. Александар Вучићеви, одборница
7. Радиша Марјановић, одборник