Ka boljem vazduhu u Užicu
07/02/2019

Ka boljem vazduhu u Užicu

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je juče sa predstavnicima grada Užica, o mogućnostima rešavanja najznačajnijih ekoloških problema ove lokalne samouprave.

U razgovoru je konstatovano da je pitanje kvaliteta vazduha u Užicu, koje spada u nekoliko gradova u Srbiji sa najvećim zagađenjem vazduha, jedan od problema u zaštiti životne sredine koje je neophodno neodložno i sistemski rešavati. Gradska uprava Užica već više godina unazad preduzima brojne mere za unapređenje životne sredine i smanjenje nivoa zagađenosti vazduha, koje su pokazale dobre rezultate. Međutim, za trajnije rešavanje pitanja kvaliteta vazduha neophodno je i gašenje kotlarnica na mazut, rešavanje zagađenja oko 16.000 individualnih ložišta, kao i promena u sistemu grejanja preostale dve zdravstvene ustanove konverzijom kotlarnica sa mazuta na prirodni gas, zbog čega je neophodna dodatna podrška i pomoć, naglasili su predstavnici Užica.

Predstavnici grada Užica na sastanku sa ministrom Goranom Trivanom

Ministar Trivan je rekao da su jedan od najvećih faktora zagađenja vazduha u lokalnim zajednicama individualna ložišta, i da lokalne samouprave koje imaju ključnu ulogu u obezbeđivanju uslova za njihovo rešavanje i unapređenje stanja životne sredine moraju pokazati veću spremnost i agilnost. „Zagađenje vazduha je lokalna nadležnost, ali je Ministarstvo veoma zainteresovano da se ovo pitanje reši, i to u čitavoj Srbiji“ rekao je Trivan. Ministar je izrazio spremnost da podrži napore Užica da poboljša kvalitet vazduha i tako stvori zdravije uslove za život svojih građana, a u narednom periodu biće definisani okviri saradnje i pomoći Ministarstva u rešavanju ekoloških problema grada Užica, na dobrobit njegovih građana.