ЈКП "Биоктош" обавештење о гробљу Сарића Осоје
06/05/2021

ЈКП “Биоктош” обавештење о гробљу Сарића Осоје

Служба гробља “Сарића Осоје” поново се налази у новом објекту на старој локацији. Поред канцеларија у којима обвезници плаћања услуга закупа и одржавања гробља могу да измире своје обавезе, ту су и Продавница погребне опреме, свећа и цвећа. Такође ту се налази и дежурна служба коју грађани могу добити позивом на бројеве телефона: 064/820-32-07 и 064/820-32-86. Све додатне информације нађи суграђани могу добити позивом на број телефона  031/564-320.