Јавни увид у Нацрт ППППН Парка Природе "Шарган -Мокра Гора"
25/02/2020

Јавни увид у Нацрт ППППН Парка Природе “Шарган -Мокра Гора”

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка Природе “Шарган -Мокра Гора” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка Природе “Шарган -Мокра Гора” на животну средину можете погледати ОВДЕ.

 

 

ОВДЕ

Опис

Преузимање

Оглас за Јавни увид у Нацрт ППППН Парка Природе "Шарган -Мокра Гора"
Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка Природе "Шарган -Мокра Гора" и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка Природе "Шарган -Мокра Гора"
Текстуални део
Категоризација животне средине-постојеће стање
Карта бр.1
Категоризација животне средине-планирано стање
Карта бр.2
Карта детаљне разраде1: "Тарабићи"
Посебна намена простора
Реферална карта 1.
Мрежа насеља и инфраструктурни системи
Реферална карта2.
Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара
Реферална карта 3.
Карта спровођења
Реферална карта 4.