Јавни позив за пријаву лица за обуке у области тематског вођења туристичке групе
30/10/2019

Јавни позив за пријаву лица за обуке у области тематског вођења туристичке групе

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за инфраструктуру и развој
Датум: 30.10.2019. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву лица за обуке у области тематског вођења туристичке групе

 

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој оглашава јавни позив за пријаву заинтересованих лица за обуке у области тематског вођења туристичке групе у оквиру пројекта „Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE“. Пројекат заједно реализују Град Ужице, Град Тузла, Средња уметничка школа Ужице и Општина Милићи, а кофинансира Европска унија кроз IPA Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020.

Циљеви пројекта су:
• унапређење културног идентитета прекограничног подручја Србије и Босне и Херцеговине интерпретацијом културног наслеђа из периода праисторије.
• очување природног и културног-историјског наслеђа градова Ужице и Тузла успостављањем одрживог модела за представљање праисторијског наслеђа умрежавањем и разменом искустава пројектних партнера.

Уговором закљученим између Министарства финансија, Владе Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава EU (CFCU) и Града Ужица потписаног 31.12.2018. године, предвиђена је обука изабраних лица у области тематског вођења туристичке групе.

ОПИС ОБУКА:

Број полазника:                  Пет

Период реализације:        Новембар 2019. године – фебруар 2020. године.

Укупан број обука:             Четири дводневне обуке (8 дана)

Место реализације:           Град Ужице, Србија – две дводневне обуке.

Град Тузла, Босна и Херцеговина – две дводневне обуке.

Тачни датуми и распоред тема обука биће дефинисан након селекције кандидата, у комуникацији са пројектним тимом, предавачима и селектованим кандидатима.

Осмодневна обука за тематско вођење туристичке групе организована је за потребе реализације пројекта „Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE“, а полазници ће стећи:

  • општа знања и вештине (туристичко вођење групе, комуникација, јавни наступ) и
  • специфична знања и вештине (најранија историја прекограничног подручја са фокусом на период неолита, услови живљења и привређивања људи у периоду неолита, анимација деце и младих, координација групе, рад у тиму) која ће моћи да примене у промоцији подручја и анимацији грађана и посетилаца.

Напомена: Трошкове организације и учешћа на обукама сноси Град Ужице у оквиру пројекта.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ:

Позивају се заинтересована лица, да се пријаве за похађање обуке, уколико испуњавају следеће услове:

–           да су држављани Републике Србије,

–           да поседују минимум IV степен средњег стручног образовања,

–           да одлично познају рад на рачунару,

–           да одлично познају најмање један страни језик и

–           да поседују добре комуникационе и организационе вештине.

Приликом оцене кандидата, предност ће имати:

  • незапослена лица
  • лица са искуством у вођењу туристичких група
  • лица са одличним познавањем једног страног језика и
  • лица млађа од 30 година.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Пријава са састоји од пропратног писма и биографије кандидата.

1.Пријаве се подносе лично или поштом на адресу:

Градски развојни центар

Петра Ћеловића бб

31000 Ужице

Са назнаком: Пријава на обуку у области тематског вођења туристичке групе у оквиру пројекта „Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE“.

2.Електронском поштом на: neolife@uzice.rs

У наслову електронске поште ставити: (име и презиме) – Пријава на обуку у области тематског вођења туристичке групе у оквиру пројекта „Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE“.

Рок за подношење пријава: 11.11.2019. године до 15:00 часова.

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА:

На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају минимум тражених услова. Током разговора ће бити проверено познавање страног језика.

О одржавању тестирања, селектовани кандидати ће бити обавештени најкасније 5 (пет) дана од истека рока за подношење пријава.

 

Град Ужице – Градска управа за

за инфраструктуру и развој