Јавни позив за обављање послова текућег одржавања и очувања локалитета "Доња Стапарска бања"
02/11/2018

Јавни позив за обављање послова текућег одржавања и очувања локалитета “Доња Стапарска бања”

ГРАД УЖИЦЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ОЧУВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ”ДОЊА СТАПАРСКА БАЊА”

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавним позивом уређују се услови за доделу послова текућег одржавања и очувања локалитета ”Доња Стапарска бања” у 2019. години.

ОПШТИ УСЛОВИ

Право за учешће у јавном позиву имају организације цивилног друштва са територије града Ужица:

  • чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области очувања и унапређења природних ресурса као и старања и заштите природних вредности,
  • поседују искустава и капацитете у обављању ових послова старања и одржавања заштићених локалитета.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  • Прaвилно попуњен пријавни формулар,
  • Копија oснивачког акта (статут),
  • Потврда да рачун подносиоца предлога пројекта није у блокади.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу послова утврђује Комисија за оцену пријава организација цивилног друштва  на основу приложене документације.

ФИНАНСИРАЊЕ

Средства за реализацију ових послова обезбеђена су у Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ужица. Максималан износ средстава на годишњем нивоу је 360.000 динара.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

  • Пријаве се подносе у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници града Ужица (до 12.11.2018. године),
  • Пријавни образац можете преузети ОВДЕ,
  • Пријаве се подносе у два примерка, преко писарнице Града Ужица (канцеларија бр.12)       или поштом на адресу Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

  • Додатне информације заинтересовани могу добити у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, Петра Ћеловића бб – шарена сала, на телефон

592-421 или e-mail: ekologija@uzice.rs.

Број 503-66/18

02.11.2018.године