Јавни позив за доделу субвенција за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години
27/12/2019

Јавни позив за доделу субвенција за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години

Јавни позив за доделу субвенција за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години

На основу Закона о буџетском систему и Статута града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА
ЈАВНА НЕФИНАНСИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА У 2020. ГОДИНИ

Јавни позив за доделу субвенције за јавна и нефинасијска предузећа представља основ за финансирање у области подршке Бизнис инкубатору д.о.о. у развоју предузетништва у граду Ужицу одлуком о буџету града Ужица за 2020. године у износу од 4.900.000,00 динара економски класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, позиција у буџету 456 и ЈП „Аеродром Поникве“ који се додељује за функционисање аередрома Поникве одлуком о буџету града Ужица за 2020. године у износу од 8.800.000,00 динара, економски класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, позиција у буџету 434 и јавни позив за доделу субвенција ЈП „Велики Парк“ представља основ за финансирање у области спортско рекреативне активности одлуком о буџету града Ужица за 2020. годину предвиђен је износ од 86.000.000,00 динара, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, позиција у буџету 403.

Наведене субвенције и дотације се додељује за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

Након одлуке о додели дотације и субвенције са корисником субвенције закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Рок за подношење понуда је 5 дана од објављивања овог конкурса на сајту града Ужица