Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2022. години
27/12/2021

Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2022. години

На основу Закона о буџетском систему и Статута града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈЕ ЗА

ЈАВНА НЕФИНАНСИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА У  2022. ГОДИНИ

Јавни позив за доделу дотације за јавна и нефинасијска предузећа представља основ за финансирање у области подршке Бизнис инкубатору д.о.о. у развоју предузетништва у граду Ужицу одлуком о буџету града Ужица за 2022. годину у износу од 6.825.000,00 динара економски класификација 451 – текуће субвенције ЈП и организацијама , позиција у буџету 333 ,  јавни позив за доделу субвенција ЈП “Велики Парк” представља основ за финансирање у области одржавања спртских објеката одлуком о буџету града Ужица за 2022. годину предвиђен је износ од 100.000.000,00 динара, економски класификација 451 – текуће субвенције ЈП и организацијама, позиција у буџету 311 и јавни позив за доделу субвенције ЈКП “Биоктош” представља основ за финансирање реконструкције зелене пијаце одлуком о буџету града Ужица за 2022.год. предвиђен је износ од 20.000.000,00дин.  економски класификација 451 – текуће субвенције ЈП и организацијама, позиција у буџету  326 и финансирање полуподземних контејнера предвиђен је износ од 5.000.000,00дин. економски класификација 451 – текуће субвенције ЈП и организацијама, позиција у буџету 314.

Наведене субвенције и дотације се додељује за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

Након одлуке о додели дотације и субвенције са корисником субвенције закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Рок за подношење понуда је 5 дана од објављивања овог конкурса на сајту града Ужица.