Јавни позив за ангажовање менаџера за промоцију - пројекат “Јавна својина за развој јавног сектора“
20/05/2019

Јавни позив за ангажовање менаџера за промоцију – пројекат “Јавна својина за развој јавног сектора“

Град Ужице – Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“ или „Public Property for the Public Development“.

Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ Ужице, а финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 5, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Уговором закљученим између Министарства финансија, Владe Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Града Ужица, број 48-00-00032/2016-28-17 потписаног 21.12.2018. године, реализација пројекта је почела 22. децембра 2018. године и траје 18 месеци, односно до 21. јуна 2020. године.

За реализацију пројекта ангажује се лице за следећу позицију:

  1. Менаџер за промоцију

Наведена позиција подразумева следеће послове:

  • МЕНАЏЕР ЗА ПРОМОЦИЈУ – реализује промотивне активности на пројекту; креира и врши надзор над имплементацијом заједничког Плана комуникације пројекта; предузима све мере за успешну организацију почетне и завршне конференције пројекта; координира израду визуелног идентитета пројекта; комуницира активности и резултате пројекта са медијима; архивира документацију која се односи на видљивост пројекта; координира припрему промотивног материјала; организује снимања ТВ спотова везаних за пројекат; припрема саопштења за медије; осигурава видљивост донатора у складу са захтевима донатора и реализује остале послове према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализације пројекта.

Период ангажoвања Менаџера за промоцију је од 06. јуна 2019. године до 21. јуна 2020. године. Проценат ангажовања је 25% од пуног радног времена у наведеном периоду.

Ангажованo лице биће одоговорно менаџеру пројекта из Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА

Сва лица заинтересована да се пријаве морају поседовати следеће квалификације и искуство:

Квалификације и вештине

  • ВСС или 3 године релевантног професионалног искуства
  • добре комуникационе вештине
  • познавање рада на рачунару
  • одлично знање енглеског језика

Посебно професинално искуство

  • најмање 3 године одговарајућег искуства или искуство у најмање једном пројекту који је финансиран из ЕУ или других домаћих или страних донаторских фондова
  • познавање процедура, комуникације и организације промотивних активности у складу са Приручником за комуникацију и видљивост за за екстерне активности ЕУ

Пријаве се поднесе лично на адресу: Градски развојни центар, улица Петра Ћеловића бб, Ужице у року од осам дана од објављивања на интернет страни Града Ужица (http://www.uzice.rs). Благовременим ће се сматрати пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до 30. маја 2019. године у 12:00 часова.

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма. На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.