Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу
21/11/2019

Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Датум: 20.11.2019. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање лица по уговору о делу

 

Град Ужице – Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“ или „Public Property for the Public Development“.

Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ Ужице, а финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 5, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Уговором закљученим између Министарства финансија, Владe Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Града Ужица, број 48-00-00032/2016-28-17 потписаног 21.12.2018. године, реализација пројекта почиње 22. децембра 2018. године и траје 18 месеци, односно до 21. јуна 2020. године.

За реализацију пројекта ангажују се лица за следеће позиције:

  1. Менаџер за набавке.

Наведенa позицијa подразумева следеће послове:

  1. МЕНАЏЕР ЗА НАБАВКЕ – припрема тендерску документацију; води процесе набавке свих услуга и опреме на пројекту у складу са тендерским процедурама које ће одредити Донатор и реализује остале послове према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализације пројекта.

Период ангажовања Менаџера за набавке је од 11. децембра 2019. године до 21. јуна 2020. године. Проценат ангажовања је 60% од пуног радног времена у наведеном периоду.

Ангажована лица биће одоговорна менаџеру пројекта из Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА

Сва лица заинтересована да се пријаве морају поседовати следеће квалификације и искуство:

 Квалификације и вештине

  • ВСС или 3 године релевантног професионалног искуства
  • добре комуникационе вештине
  • познавање рада на рачунару
  • одлично знање енглеског језика

 Посебно професинално искуство

  • најмање једна година одговарајућег искуства или искуство у најмање једном пројекту који је финансиран из ЕУ или других домаћих или страних донаторских фондова
  • познавање Практичног водича за уговорне поступке за екстерне активности ЕК (ПРАГ) у контексту финансијског управљања и администарције ЕУ пројеката и спровођења набавки по ЕУ процедурама

Пријаве се поднесе лично на адресу: Градски развојни центар, улица Петра Ћеловића бб, Ужице у року од осам дана од објављивања на интернет страни Града Ужица (www.uzice.rs). Благовременим ће се сматрати пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно, до 02. децембра 2019. године у 12:00 часова.

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма. На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.