Зелени савет
Насловна / Скупштина Града / Радна тела / Зелени савет

Чланови Зеленог савета:

 1. Дуња Ђенић, чланица Градског већа
 2. Светлана Дракул, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
 3. Александар Рафаиловић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију
 4. Слађана Митровић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
 5. Снежана Марковић, градска општина Севојно
 6. Александар Ристић , Дом здравља Ужице
 7. Марина Туцовић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом –Женски центар Ужице
 8. Душица Ристовић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом – Удружење професора биологије ''Опстанак''
 9. Чедомир Цицовић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом – Удружење дечије и церебралне парализе
 10. Страин Шуљагић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом – Удружење грађана ''Друштво српских домаћина''
 11. Наташа Ћировић, Високо пословно - техничка школа Ужице
 12. Оливера Јањић, Завод за јавно здравље Ужице
 13. Милош Радојевић, Регионална развојна агенција ''Златибор'' Ужице
 14. Биљана Кузмановић, средства јавног информисања
 15. Никола Медојевић, средства јавног информисања
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Савет се оснива у циљу унапређења информисаности грађана о стању животне средине, подстицању грађанског учешћа у процесу доношења одлука, унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања услова, предлагања и предузимање мера у областима:

 • заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
 • заштите природних вредности;
 • унапређења учешћа јавности у креирању политике животне средине покретањем иницијатива;
 • учешћа у припреми одлука и аката које доносе локална самоуправа и јавна предузећа, а чија примена и спровођење има утицаја на стање животне средине, употребу природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом у циљу развијања одрживе локалне енергетске политике;
 • учешћа у изради планова, програма и других правних аката који се баве унапређењем и заштитом животне средине и одрживим развојем;
 • давања мишљења на нацрте планова, програма и других правних аката, и  непосредним учешћем у имплементацији аката и сл.
Прочитајте све
Тренутно нема форми