Заменик Градоначелника
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Заменик Градоначелника

Контакт подаци:

Адреса:
Димитрија Туцовића 52
31102 Ужице
тел: +381 (0) 31 590 180
факс: +381 (0) 31 590 125
e-mail: nemanja.nesic@uzice.rs

 

Повезани чланци:

Настављени археолошки радови на ужичком Старом граду

19/09/2018
Прва фаза радова на конзервацији и реконструкцији ужичке тврђаве завршена је прошле године и њих је финансирало Министарство културе са око 6 милиона динара. Ове године је изостала подршка Министарств...
Више

Акцијом више од 100 волонтера започета изградња дечијег игралишта у Крчагову

24/08/2018
Волонтерском акцијом, коју су организовали Град Ужице преко своје Канцеларије за младе и Фондација LiveRich, започета је изградња дечијег игралишта у парку код касарне у Крчагову. [caption id="atta...
Више

Бољи услови за наставу у Првој основној школи

22/08/2018
У последњих неколико година интезивиране су активности, у већини основних школа на територији града Ужица, у погледу побољшања услова за обављање наставе. По речима заменика градоначелника Ужица Немањ...
Више
Погледајте све повезане чланке
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Заменик Градоначелника:

 • представља и заступа Град
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града
 • наредбодавац је за извршење буџета
 • оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава
 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, (уз сагласност надлежног органа Републике Србије)
 • усмерава и усклађује рад Градских управа
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом Града или одлуком Скупштине града
 • информише јавност о свом раду
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.
 • заменик Градоначелника је одговаран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, који врши надзор над радом и актима извршних органа Града и Градске управе.
Прочитајте све
Тренутно нема докумената