Заменик градоначелника
Насловна / Локална самоуправа / Заменик градоначелника

Контакт подаци:

Адреса:
Димитрија Туцовића 52
31102 Ужице
тел: +381 (0) 31 590 180
факс: +381 (0) 31 590 125
e-mail: dragoljub.stojadinovic@uzice.rs

Повезани чланци:

На Старом граду геотехничка и геомеханичка испитивања за нови мост

16/11/2021
У току су радови на геотехничким и геомеханичким испитивањима који су непходни за израду пројекта за будући мост који треба да повеже Златиборски пут и ужичку средњовековну тврђаву. Радове изводи фирм...
Више

Асфалтирано 12 путних праваца у МЗ Гостиница

03/11/2021
У Месној заједници Гостиница почело је асфалтирање још једног од укупно 12 путних праваца који су урађени у току овогодишње грађевинске сезоне. Асфалт је стигао у засеок Млађеновићи, на велико задовољ...
Више

Одржани први Михољски сусрети села

01/11/2021
Протеклог викенда у Кремнима одржана је манифестација "Михољски сусрети села" у организацији Града Ужица, а уз подршку Министарства за бригу о селу. За овај национални пројекат поменуто министарство о...
Више
Погледајте све повезане чланке
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Заменик градоначелника:

 • представља и заступа Град
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града
 • наредбодавац је за извршење буџета
 • оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава
 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, (уз сагласност надлежног органа Републике Србије)
 • усмерава и усклађује рад Градских управа
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом Града или одлуком Скупштине града
 • информише јавност о свом раду
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.
 • заменик Градоначелника је одговаран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, који врши надзор над радом и актима извршних органа Града и Градске управе.
Прочитајте све
Тренутно нема докумената