Скупштина града
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Скупштина града

Контакт подаци:

Адреса:
Димитрија Туцовића 52
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 590 135
e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Председник Скупштине:

 • организује рад Скупштине града
 • сазива и председава њеним седницама
 • остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем
 • стара се о остваривању јавности рада
 • потписује акта која Скупштина града доноси
 • обавља друге послове утврђене Статутом и пословником Скупштине града.
Прочитајте све
 • Општа документа
 • Службени лист
 • Сл. лист архива
 • Стратегије
 • Акциони планови