Основно образовање
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Основно образовање
Моје Ужице
  • Услуге

  • Форме

  • Документа

  • Мапа

  • Галерија

Основно образовање обухвата активност која се организује ради стицања квалитетних знања, умења, вештина, и формирања вредности ставова из области језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености; знања и умења неопходних за живот и рад у савременом друштву и стицању основа за даље образовање.
Основно образовање и васпитање стиче се у школи остваривањем наставног плана и програма у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса (4+4) и завршава се полагањем завршног испита.

Прочитајте све
Тренутно нема форми
Тренутно нема докумената
Локација није сачувана