Narodna biblioteka
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Narodna biblioteka

Kontakt podaci:

Adresa:
Trg partizana 12
31 000 Užice
tel: +381 (0) 31 514 578
faks: +381 (0) 31 515 588
e-mail: direktornbu@gmail.com
sajt: www.biblioteka-uzice.rs

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Osnovna delatnost Narodne biblioteke:

 • nabavlja, sređuje i čuva bibliotekarski materijal i da ga daje na korišćenje građanima, državnim organima, ustanovama, privrednim i drugim organizacijima
 • sakuplja sve knjige i ostale publikacije od značaja za kulturnu istoriji svog područja, publikacija autora sa područja grada Užica, publikacije štampane u gradu Užicu, kao i publikacije koje govore o svom području
 • obezbeđuje uslove da bibliotekarski materijal bude dostupan korisnicima
 • vrši pozajmicu i razmenu knjiga i drugog bibliotekarskog materijala sa drugim bibliotekama i ustanovama
 • stara se o stručnom usavršavanju bibliotekarskih kadrova
 • pruža stručnu pomoć pri otvaranju (filijala) čitaonica i pokretnih biblioteka na svom području
 • organizuje niz aktivnosti i pronalazi raznolike forme rada sa čitaocima u cilju popularizacije knjiga
 • učestvuje u raznim oblicima kulturno-prosvetnog rada na svom području

 

Pročitajte sve
Trenutno nema formi