ЈП Стан
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / ЈП Стан

Контакт подаци:

Адреса:
Марије Маге Магазиновић 7
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 515 791
+381 (0) 31 514 476
факс: +381 (0) 31 519 849
е-mail: info@jpstan.com
сајт: www.jpstan.com

Повезани чланци:

78. седница Градског већа: Прихваћени годишњи извештаји о раду градских јавних предузећа

28/05/2018
Ужице, 28. мај: Чланови Градског већа прихватили су извештаје девет градских предузећа о раду у прошлој години. Прихваћени су извештаји Стана, Великог парка, Градске топлане, Аеродрома Поникве, Ужице ...
Више

20. седница Скупштине Града: Усвојени програми пословања јавних и јавно-комуналних предузећа

28/12/2017
На последњем заседању градске скупштине у овој години, одборници су дали сагласност на програме пословања свих јавних и јавно-комуналних предузећа у граду. На овој седници је донета и Одлука о ...
Више

60. седница Градског већа: Донета Одлука о изради плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача

14/12/2017
Ужице, 14. децембар: Градско веће је на данашњем заседању у делу урбанизма утврдило предлоге одлука о изради планова детаљне регулације и то за тунел испод превоја Кадињача, на деоници државног пута Д...
Више
Погледајте све повезане чланке
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Предузеће ЈП "Стан" обавља следеће делатности:

 • послови одржавања стамбених зграда, станова и пословног простора, са пратећим пословима контроле и евиденције захтеваних и изведених радова,
 • послови израде, односно прибављања техничке и друге документације за изградњу, реконструкцију или адаптацију објеката,
 • стручни надзор над грађењем објеката, односно послови руковођења градњом објеката, са пратећим пословима,
 • утврђивање и старање о отклањању недостатака на грађевини у гарантном року,
 • послови вођења и ажурирања основне евиденције станова и других посебних делова стамбених зграда,
 • послови утрвђивања носиоца права, промена и основа за промене носиоца права на становима и пословном простору у државној својини чији је корисник предузеће и Град,
 • вођење послова финансијског пословања предузећа и стамбених зграда, у складу са прописима и уговором о одржавању зграде,
 • утврђивање и обрачун станарине, односно закупнине и трошкова одржавања стамбених зграда и станова и других потраживања предузећа,
 • књиговодствени послови за стамбене зграде, у складу са позитивним прописима и уговором о одржавању зграде,
 • вођење, ажурирање и унапређење јединствене базе података корисника комуналних услуга, прикупљање, обрада и уношење података у јединствену базу СОН-а,
 • обрачун месечних обавеза корисника комуналних и других услуга,
 • израда, обезбеђење штампања и достављање месечних рачуна кориснику услуге путем јединствене месечне уплатнице (јединствени рачун),
 • редовна наплата комуналних и других обавеза корисника услуге,
 • израда и достављање опомена за плаћање доспелих обавеза, одговора по рекламацијама и других аката кориснику услуге,
 • преношење наплаћених средстава даваоцу комуналне и друге услуге у СОН,
 • послови принудне наплате од корисника комуналних и осталих услуга, који су у систему обједињене наплате
 • остали стручни послови за потребе корисника Система обједињене наплате
Прочитајте све
Тренутно нема форми