Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

Контакт подаци:

Адреса:
Димитрија Туцовића 52
31102 Ужице
тел: +381 (0) 31 590 181
факс: +381 (0) 31 590 125
e-mail: gordana.urosevic@uzice.rs

Повезани чланци:

75. седница Градског већа: Гордана Урошевић постављена за в.д. начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

16/04/2018
Ужице, 16. април: После избора Петра Вујадиновића за секретара Скупштине града, Градско веће данас је прихватило његову оставку на место начелника градске управе за послове органа града, општу управу ...
Више

Расписан јавни позив за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

27/02/2018
Ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада стамбених зграда, Град Ужице ће и ове године суфинансирати обнову фасада стамбених зграда на свом подручју по зонама, а остатак средстава до пун...
Више

Обнова фасада у центру града

13/09/2017
Град Ужице, ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада стамбених зграда, донело је oдлуку да суфинансира обнову фасада стамбених зграда на подручју града Ужица по зонама, а да остатак сре...
Више
Погледајте све повезане чланке
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности обавља послове који се односе на :

Управу и орган Града

 • унапређење организације рада и модернизацију општинске управе
 • послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе
 • послове личних стања грађана (матичарски послови)
 • нормативно-правне послове за потребе органа Града
 • послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица
 • врши стручне и административне послове за спровођење избора и референдума
 • вођење бирачког списка
 • праћење рада и пружање помоћи месним заједницама
 • стручне и административно–техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града
 • стручне и административно–техничке послове везане за седнице Градског већа и њихових радних тела
 • врши обраду и чување свих изворних аката о раду органа Града
 • врши уређење и издавање "Службеног листа града Ужица"
 • пословe информисања
 • прати и примењује законе и друге прописе из области јавних набавки
 • спроводи поступак јавних набавки у сарадњи са комисијом за јавне набавке

Управљање имовином

 • управља имовином која је у својини и на коришћењу Града и месних заједница

Друштвене делатности

 • послови везани за предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовања
 • послови везани за културу, омладину, спорт,
 • послови који се односе на дечију и социјалну заштиту, борачко-инвалидску заштиту, примарну здравствену заштиту
 • инспекцијски надзор над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања

Информационе технологије и комуникације

 •  примена и развој информационих технологија, одржавање рачунарске мреже и комуникације, администрирање базе података

Заједничке послове

 • логистичке послове који омогућавају ефикасан рад управе
Прочитајте све
 • Опште форме
 • Матичне књиге
 • Ученички и студентски стандард
 • Социјална заштита
 • Борачко инвалидска заштита
 • Општа документа
 • Синдикат
 • Информатор о раду