Народно позориште
Насловна / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Народно позориште

Основни подаци:

Адреса:
Трг партизана 12
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 519 966,
+381 (0) 31 520 665
факс: +381 (0) 31 522 098
е-mail: pozoristeuzice@mts.rs
сајт: www.uzickopozoriste.rs
Матични број: 07156774
ПИБ:100600174