ЈКП Водовод
Насловна / Lokalna samouprava / Javne ustanove / ЈКП Водовод

Основни подаци:

Адреса:
Хероја Луна 2
31000 Ужице
тел: +381 (0) 31 515 777;
факс: +381 (0) 31 521 969
пријава квара:
0800 31 31 00
e-mail:poslovni.sekretar@
vodovod.uzice.rs
сајт: www.vodovod-ue.co.rs
Матични број: 07258160
ПИБ:100600220