Јавна управа и добро управљање
09/09/2021

Јавна управа и добро управљање

Руководилац: Драгољуб Стојадиновић

Чланови:

  1. Никола Максимовић, Јавно предузеће ,,Ужице развој“
  2. Радмила Баћковић-Шојић, Градска управа за финансије, Град Ужице
  3. Милица Секулић, Градска управа за финансије, Град Ужице
  4. Горица Тановић, Градска управа за финансије, Град Ужице
  5. Бранка Будимир, Савет за родну равноправност града Ужица
  6. Јелена Радовић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Град Ужице
  7. Драгана Николић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Град Ужице