Јавна набавка - Набавка рачунарске опреме за успостављање јединственог управног места
07/05/2020

Јавна набавка – Набавка рачунарске опреме за успостављање јединственог управног места

Записник о отварању понуда, можете преузети ОВДЕ.

Записник о преговарању, можете преузети ОВДЕ.

Извештај о стручној оцени понуда можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.