Јавна набавка - Ангажовање специјалисте за припрему и спровођење поступака јавних набавки
01/03/2019

Јавна набавка – Ангажовање специјалисте за припрему и спровођење поступака јавних набавки

Град Ужице објављује позив за достављање понуда за набавку услуге – Ангажовање специјалисте за припрему и спровођење поступака јавних набавки које ће се реализовати за потребе имплементације пројекта „NeoLIFE“, реф. бр: 48-00-00046/2016-28-1/TD05, уз финансијску подршку Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, у оквиру компоненте 2 Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), алокације за 2014., 2015. и 2016. годину, EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi.

Оглас о расписивању поступка набавке објављен је на сајту Града Ужица. Комплетна тендерска документација се може преузети са званичне интернет странице Града Ужица путем следећег линка: http://uzice.rs/clanci/objave/

Рок за достављање понуда је 02.04.2019. године у 14:00 часова. Евентуалне додатне информације, појашњења или питања ће бити објављени на интернет страници Града Ужица: http://uzice.rs/clanci/objave/

Обавештење/информације о јавној набавци можете преузети путем следећег линка CONTRACT NOTICE

Комплетну тендерску документацију можете преузети путем следећег линка  ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Contract title: Engagement of the procurement specialist, Zlatibor Regon, Serbia

Publication reference:  48-00-00046/2016-28-1/TD02

City of Užice intends to award a service contract for Engagement of the procurement specialist, Zlatibor Regon, Serbia, that shall be implemented within the project “NeoLife”, Zlatibor Regon, Serbia, with ref. no: 48-00-00046/2016-28-1, with financial assistance from the Cross-Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2014, 2015 and 2016, EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi.

The advertisement for local publication is published on the website of The City of Uzice and tender dossier is available on the link: http://uzice.rs/clanci/objave/

The deadline for submission of tender is 02.04.2019 at 14.00 hrs. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the websites of the City of Uzice: http://uzice.rs/clanci/objave/