Izveštaj o kontroli javnih česmi na teritoriji Grada Užica
20/08/2019

Izveštaj o kontroli javnih česmi na teritoriji Grada Užica

GRAD UŽICE
Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove
Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Ul.Dimitrija Tucovića br.52
Tel.031/592-421; faks.031/513-469

 

Na zahtev Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj grada Užica obavljeno je ispitivanje higijenske ispravnosti vode sa javnih česmi na teritoriji grada Užice. Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ( Sl. list SRJ 42/98,44/99, Sl.gl. RS 28/19), obim „A“. Javne česme su alternativni objekti vodosnabdevanja. Vodni objekti su kaptaže koje se ne održavaju redovno, a vode su izvorske -“sirove” što znači da ne prolaze kroz postupke prečišćavanja i dezinfekcije. Imajući u vidu da ne postoji apsolutna bezbednost korišćenja vode sa javnih česama, neophodna je opreznost prilikom korišćenja vode za piće.

Sve javne česme sa higijenski neispravnom vodom za piće su vidno obeležene sa tablom „voda nije za piće“.

Izveštaj o kontroli javnih česmi na teriroriji grada Užica možete pogledati OVDE.