Изложбе радова Владимира Милановића и Николе Велицког
27/06/2019

Изложбе радова Владимира Милановића и Николе Велицког

Владимир Милановић и Никола Велицки представиће своје радове на изложби у Галерији “Рефлектор” у уторак 16. јула од 20 часова.

Изложба „Carbon copy“ открива скривени садржај, другу страну креатвног поступка, наличје рационалне организације рада. Централна идеја је откривање скривених слојева и презентација „нуспроизвода“ претходног рада као самог уметничког рада. Методологија је заснована на проналажењу техничких (и естетски промишљених) решења која омогућују да дискретни садржај индиго папира буде видљив: од просветљавања (light box), скенирања-увеличавања-штампања (или пројекције), до директног наношења пигмента који ће „изазвати“ цртеж или реконструкције садржаја индиго папира кроз различите цртачке поступке. Прикупљени индиго папири представљени су као постојећи артефакти, без накнадне интервенције, док други део поставке представљати продукцију засновану на експлоатацији овог материјала тј. настаје својеврсна апропријација сопственог рада.

На изложби под називом МИНИСВЕТ, аутора Николе Велицки, биће изложени објекти, минијатуре, где је главни мотив издвојена целина градског и сеоског призора, аутентичног изгледа. Примењујући искуства из своје уметничке праксе, уметничке стампе и сликарства, градим минијатурне објекте, издвојене из своје целине, чиме нам то одсуство околине пружа могућност лакшег читања садржаја. Минијатурни прикази су без људских фигура, али људска присутност је видљива садржајем објеката. Иако нема визуелног приказа људи ови објекти су својеврсни портрети људи. Могућност нових материјала и технологије, као и искуства у поступку сликања, омогућавају да се овакав визуелни садржај изведе. Поред објеката изложене су и граке изведене техником ручне штаме које прате ове објекте.