Dopuna dnevnog reda za 29. sednicu Skupštine grada
25/12/2018

Dopuna dnevnog reda za 29. sednicu Skupštine grada

Republika Srbija

GRAD UŽICE

SKUPŠTINA GRADA

I broj 06-62/18

25.12.2018.godine

U ž i c e

 

Dopuna dnevnog reda i materijala za 29. sednicu Skupštine grada, koja će se održati u sredu 26. decembra 2018.godine sa početkom u 10:00 časova i to:

DOPUNA DNEVNOG REDA

Opis

Preuzimanje

- da se kao 1. tačka dnevnog reda razmatra: ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.
- da se kao 2. tačka dnevnog reda razmatra: IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
Predlog će biti dostavljen pred početak sednice. Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: 1/3 odbornika Skupštine grada
- da se kao 3. tačka dnevnog reda razmatra: ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA GRADSKOG VEĆA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
- da se kao 4. tačka dnevnog reda razmatra: IZBOR ČLANA GRADSKOG VEĆA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: gradonačelnik Tihomir Petković
- da se kao 14. tačka dnevnog reda razmatra: PREDLOG ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 15. tačka dnevnog reda razmatra: PREDLOG ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 16.tačka dnevnog reda razmatra: PREDLOG ODLUKE KOJOM SE NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA TERITORIJI GRADA UŽICA, ZA SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU, RAZVRSTAVA U POLJOPRIVREDNO, ODNOSNO U ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 17. tačka dnevnog reda razmatra: PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VRŠENJE KONTROLE IZRADE I PROIZVODNJE ZLAKUSKE LONČARIJE
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 21. tačka dnevnog reda razmatra: PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA JP ''AERODROM PONIKVE'' UŽICE
Stručna obrada: Komisija za sporovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i Gradska uprava za poslove organa garada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- da se kao 22. tačka dnevnog reda razmatra: PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP ''BIOKTOŠ'' UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač:Gradsko veće
DOSTAVA MATERIJALA ZA 11.TAČKU PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA - PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE BROJ I 463-121/11 OD 01.11. 2011. GODINE KOJA SE ODNOSI NA PRENOS PRAVA JAVNE SVOJINE KASARNE “ IV PUK” NA GRAD UŽICE
Gradska uprava poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće