Допуна дневног реда за 29. седницу Скупштине града
25/12/2018

Допуна дневног реда за 29. седницу Скупштине града

Република Србија

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 06-62/18

25.12.2018.године

У ж и ц е

 

Допуна дневног реда и материјала за 29. седницу Скупштине града, која ће се одржати у среду 26. децембра 2018.године са почетком у 10:00 часова и то:

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Опис

Преузимање

- да се као 1. тачка дневног реда разматра: ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.
- да се као 2. тачка дневног реда разматра: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Предлог ће бити достављен пред почетак седнице. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: 1/3 одборника Скупштине града
- да се као 3. тачка дневног реда разматра: ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
- да се као 4. тачка дневног реда разматра: ИЗБОР ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: градоначелник Тихомир Петковић
- да се као 14. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
- да се као 15. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
- да се као 16.тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
- да се као 17. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗРАДЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ЗЛАКУСКЕ ЛОНЧАРИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
- да се као 21. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за споровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и Градска управа за послове органа гарада, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- да се као 22. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач:Градско веће
ДОСТАВА МАТЕРИЈАЛА ЗА 11.ТАЧКУ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ БРОЈ I 463-121/11 OД 01.11. 2011. ГОДИНЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАСАРНЕ “ IV ПУК” НА ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће