Допуна дневног реда и материјала за 40. седницу Скупштине града Ужица
02/03/2020

Допуна дневног реда и материјала за 40. седницу Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06-11/20-1

Датум: 02.03.2020.године

Допуна дневног реда за 40. седницу Скупштине града, која ће се одржати у уторак  03. марта 2020.године са почетком у 10,00 часова.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Опис

Преузимање

Да се као 1. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Да се као 6. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: JKП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће
Да се као 9. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „СТАРИ ГРАД УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 10. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „СТАРИ ГРАД УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 11. тачка дневног реда разматра
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА ''СТАРИ ГРАД УЖИЦЕ'' ДОО УЖИЦЕ
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА RS REINVEST DELTA d.o.o
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 12. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ И ТО ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 4025 КО УЖИЦЕ, КОЈИ ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
Да се као 13. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 5761 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
Да се као 14. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА У ЧАСТ МИЛОВАНУ МИЋУ ПЕТРОВИЋУ У УЖИЦУ
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 15. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Допуна материјала за 40.седницу Скупштине града
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
У складу са чланом 62. Пословника Скупштине града, предлаже се да се 6.тачка предложеног дневног реда: - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА 2019.ГОДИНУ разматра као 3.тачка дневног реда.