Документа
13/05/2021

Документа

Одлука о приступању изради Плана развоја града Ужица за период 2021-2028. година
Решење о формирању Координационог тима за израду Плана развоја града Ужица за период 2021-2028. година
Решење о формирању тематских радних група и именовању руководилаца тематских радних група за израду Плана развоја града Ужица за период 2021-2028. година
Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама за израду Плана развоја Града Ужица за период 2021 – 2028. године
Решење о образовању Комисије за избор представника организација цивилног друштва у раду тематских радних група за израду Плана развоја града Ужица
Обавештење организацијама цивилног друштва о продужењу року за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама за израду Плана развоја Града Ужица за период 2021-2028. године
Решење о именовању представника организација цивилног друштва за чланове Радних група за израду Плана развоја града Ужица 2021-2028. година
Решење о именовању чланова тематских Радних група за израду Плана развоја града Ужица 2021-2028. година
Решење о формирању Партнерског форума града Ужица
Решење о допуни решења о именовању тематских радних група-подгрупа за израду Плана развоја града Ужица 2021-2028. година
Споразум о пословној сарадњи за подршку за израду Нацрта Плана развоја града Ужица