Dobijena sredstva za projekat izgradnje Trim staze u Velikom parku od Ministarstva omladine i sporta
25/04/2017

Dobijena sredstva za projekat izgradnje Trim staze u Velikom parku od Ministarstva omladine i sporta

Grad Užice je prepoznato kao neko ko ima kvalitetne projekte i u poslednje vreme rezultat toga je sve veći broj projekata koji su finansirani od strane ministarstava.
Od 57 projekata sa kojima su gradovi i opštine konkurisali kod Ministarstva omladine i sporta, projekat izgradnja „Trim staze“ u Velikom parku u Užicu je ocenjen među najboljima i za njegovu realizaciju dobijeno je 2,2 miliona dinara što je među najvećim iznosima koje ministarstvo dodeljivalo.
Cilj projekta je da se stvore uslovi za aktivno učešće mladih u društvu, stvaranje uslova za promociju i upražnjavanje zdravih i bezbednih stilova života mladih u jedinicama lokalne samouprave, prilagođenih potrebama svih kategorija mladih.