Digitalna transformacija
09/09/2021

Digitalna transformacija

Rukovodilac: Aleksandar Ristović

Članovi:

  1. Milan Josipović, Udruženje programera Užica „Data“
  2. Miroslav Marić, Javno komunalno preduzeće „Stan“
  3. Petar Vukotić, Regionalna razvojna agencija Zlatibor
  4. Jelena Vučetić, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, Grad Užice
  5. Srđan Krčmar, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, Grad Užice
  6. Tijana Kostić, Savet za rodnu ravnopravnost grada Užica