Nekategorisano

Turizam

09/09/2021
Rukovodilac: Miroslav Rađen Članovi: mr Nada Jovičić, Članica Gradskog veća, Grad Užice mr Danijela Đorđević Arsić, Turistička organizaci...
Više

Privreda, konkurentnost, poljoprivreda i ruralni razvoj

09/09/2021
Rukovodilac: Slobodan Kuzmanović PODGRUPA 1. Privreda Rukovodilac podgrupe: Aleksandar Tasić, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu...
Više

Zaštita životne sredine i energetika

09/09/2021
Rukovodilac: Nada Jovičić PODGRUPA 1. Energetika Rukovodilac podgrupe: Vojo Đoković, Gradska uprava za urbanizam izgradnju i imovinsko-pravne poslo...
Više

Javna bezbednost

09/09/2021
Rukovodilac: Zoran Lazić Članovi: Zoran Militarov, Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, Grad Užice Ljiljana Trumbulov...
Više

Saobraćaj i komunikacija

09/09/2021
Rukovodilac: Slobodan Šiljković Članovi: Darko Dragović, Policijska uprava Užice Dragutin Drulović, Javno preduzeće „Užice razvoj“ Miloš Miluti...
Više

Urbanizam, prostorno planiranje i građevinarstvo

09/09/2021
Rukovodilac: Ruža Penezić Članovi: Mila Arsović, Javno preduzeće „Užice razvoj“ Vesna Jovanetić, Javno preduzeće „Užice razvoj“ Radiša M...
Više

Lokalna infrastruktura

09/09/2021
Rukovodilac: Vladimir Sinđelić Članovi: Ivan Marić, Gradska opština Sevojno Nikola Maksimović, Javno preduzeće „Užice razvoj“ Danijela M...
Više

Komunalne delatnosti

09/09/2021
Rukovodilac: Srđan Nedeljković Članovi: Duško Ljujić, Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Slavko Lukić, Regionalna razvojna agencija Zlatibor...
Više

Finansije

09/09/2021
Rukovodilac: Miodrag Petković Članovi: Mirjana Drndarević, Gradska uprava za finansije, Grad Užice Ana Jolović, Direktorka Projekta Reforma...
Više

Javna uprava i dobro upravljanje

09/09/2021
Rukovodilac: Dragoljub Stojadinović Članovi: Nikola Maksimović, Javno preduzeće ,,Užice razvoj“ Radmila Baćković-Šojić, Gradska uprava za fi...
Više