Nekategorisano

Prvi ugovor o kupovini seoske kuće uz podršku države na teritoriji grada Užica

12/11/2021
Danas je potpisan prvi ugovor o kupovini seoske kuće, uz podršku Ministarstva za brigu o selu, na teritoriji Grada Užica. Ovim ugovorom Jelena Ilić os...
Više

Javni uvid povodom izrade PGR-a „UŽICE – CENTRALNI DEO“ III FAZA  

22/10/2021
  G R A D   U Ž I C E -Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove- U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnj...
Više

Javna  prezentacija UP za izgradnju porodično stambenog objekta  na kat. parceli broj 6069 KO Užice

17/09/2021
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Anketa – Stavovi građana o kretanju i saobraćaju – Evropska nedelja mobilnosti 2021.

15/09/2021
Poštovana/i, VAŠE MIŠLJENJE NAM JE VAŽNO! Pomozite da zajedno doprinesemo razvoju zdravijih i čistijih gradova! Anketa je anonimna i podaci prikuplj...
Više

Sinhronizacija

09/09/2021
Rukovodilac: Slavko Lukić Članovi: Miloš Radojević, Regionalna razvojna agencija Zlatibor Dejan Nešević, Regionalna razvojna agencija Zlati...
Više

Razvoj parlamentarizma

09/09/2021
Rukovodilac: Slađana Stanić Članovi: Rajko Radosavljević, Odbornik Skupštine grada Užica Vladan Virijević, Odbornik Skupštine grada Užica ...
Više

Javno informisanje

09/09/2021
Rukovodilac: Miloš Milivojević Članovi: Sara Božić, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, Grad Užice ...
Više

Digitalna transformacija

09/09/2021
Rukovodilac: Aleksandar Ristović Članovi: Milan Josipović, Udruženje programera Užica „Data“ Miroslav Marić, Javno komunalno preduzeće „Stan...
Više

Ljudska prava

09/09/2021
Rukovodilac: Nikola Kovačević Članovi: Gordana Savić, Centar za ljudska prava i demokrtaiju Natalija Vasilić, Odbornica Skupštine grada Užic...
Više

Pravosuđe i pravni sistem

09/09/2021
Rukovodilac: Svetlana Kljajić Članovi: Danka Antonijević, Gradsko pravobranilaštvo Gordana Gligorijević, Zamenica državnog pravobranioca ...
Više