Nekategorisano

Javna prezentacija Urbanističkog Projekta za izgradnju objekta kulture-izložbeni prostor keramike na kat.parc.br.174 KO Zlakusa, Grad Užice

29/01/2021
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

JAVNI OGLAS o pokrenutom postupaku utvrđivanja Trga Svetog Save u Užicu za prostorno kulturno-istorijsku celinu

28/01/2021
Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo u ime Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, na osnovu člana 48. stav 1. Zakona o kulturnim dobri...
Više

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju porodične stambene zgrade i dva pomoćna objekta na kat. parc, br. 904/4 KO Ponikovica, grad Užice

28/01/2021
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

JAVNI OGLAS o pokrenutom postupku utvrđivanja dela grada „Rakijska pijaca-Carina“ u Užicu za prostorno kulturno-istorijsku celinu

17/12/2020
JAVNI OGLAS o pokrenutom postupku utvrđivanja dela grada "Rakijska pijaca-Carina" u Užicu za prostorno kulturno-istorijsku celinu koji objavljuje Zavod ...
Više

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA Za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat. parceli broj 8243/1 KO Užice, u Užicu, ugao ulice Kneza Lazara i ulice Mališe Atanacković

22/10/2020
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d.

19/10/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj: 502-21/20 Datum...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d.

19/10/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj: 502-21/20 Datum...
Više

Obaveštenje o donetom rešenju na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije Hale 1, PJ Livnica

03/09/2020
Obaveštenje o donetom rešenju na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije Hale 1, PJ Livnica možete pogledati OVDE....
Više

Član Gradskog veća za vanredne situacije

03/09/2020
Zoran Lazić je rođen 1960. godine, u Užicu gde je završio osnovnu i srednju školu. 1993. godine, diplomirao je na Višoj ekonomskoj školi u Novom Sadu. ...
Više

Član Gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam

03/09/2020
Nada Jovičić, diplomirani inženjer metalurgije i magistar tehničkih nauka, iz Užica. Rođena je 1974.godine, osnovnu i srednju školu završila u Užicu a 2...
Više