Објаве

Јавна набавка – Водовод Теразије-Буар крак Аџићи

12/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-236/17 12.07.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Изградња јавне расвете у ул.Хероја Дејовића у Севојну

11/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-237/17 11.07.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Набавка електричне енергије

10/07/2017
Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије можете погледати ОВДЕ Оглас за Јавни позив у отвореном поступку за јавну набавку IV б...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Одржавање јавне расвете у зони исток

10/07/2017
Обавештење о закљученом уговору - Одржавање јавне расвете у зони исток, можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке и Одлуку о додели уговора, может...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Одржавање јавне расвете у зони запад

10/07/2017
Обавештење о закљученом уговору - Одржавање јавне расвете у зони запад, можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке и Одлуку о додели уговора - Одрж...
Више

Обавештење – јавни увид (Студија -Телеком Србија» А.Д.)

10/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитри...
Више

Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у МЗ Турица

07/07/2017
Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-207/17 07.07.2017. године Ужице На основу члана 34. став 8. Закона о јавним на...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Хитно извођење радова на поправци и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – зона југ

07/07/2017
Обавештење о закљученом уговору – Хитно извођење радова на поправци и интервенцијама малог обима на јавним површинама града - зона југ можете преузети...
Више

Обавештење о другом ажурирању листе кандидата

07/07/2017
Обавештење о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ...
Више

Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у МЗ Волујац

07/07/2017
Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-158/17 07.07.2017. године Ужице На основу члана 34. став 8. Закона о јавним на...
Више