Објаве

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Никојевићи

30/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на путној инфраструктури у МЗ Никојевићи, можете погледати ОВДЕ. Оглас јавне набавке и Одлуку о додели уго...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури МЗ Скржути

30/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на путној инфраструктури МЗ Скржути, можете погледати ОВДЕ. Оглас јавне набавке и Одлуку о додели уговора ...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Крчагово

30/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на путној инфраструктури у МЗ Крчагово, можете погледати ОВДЕ. Оглас јавне набавке и Одлуку о додели угово...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Злакуса

30/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на путној инфраструктури у МЗ Злакуса, можете погледати ОВДЕ. Оглас јавне набавке и Одлуку о додели уговор...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Севојно

30/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на путној инфраструктури у МЗ Севојно, можете погледати ОВДЕ. Оглас јавне набавке, измену конкурсне докуме...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Љубање – Прљевићи – расвета

30/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Љубање - Прљевићи - расвета, можете погледати ОВДЕ. Оглас јавне набавке ...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Израда пројектне документације за санацију клизишта у ул.Светозара Марковића у Ужицу

30/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Израда пројектне документације за санацију клизишта у ул.Светозара Марковића у Ужицу, можете погледати ОВДЕ. Огла...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на изградњи трим стазе у Великом парку

30/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на изградњи трим стазе у Великом парку можете погледати ОВДЕ. Оглас јавне набавке и Одлуку о додели уговор...
Више

Јавна набавка – Изградња расвете на путу према манастиру Рујан

29/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-227/17 29.06.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Врутци – расвета

29/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-228/17 29.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више