Објаве

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

25/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-12/20 Датум: 20.05.2020.год.   На основу члaна 28, а у вези...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији Народног позоришта у Ужицу – преговарачки поступак без објављивања позива члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама

22/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-122/20 Датум: 22.05.2020. године ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступк...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Теленор“ доо

22/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-3/20 Датум: 21.05.2020.год.   На основу чл. 20., а у вези ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

22/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-8/20 Датум: 20.05.2020.год.   На основу члaна 20, а у вези...
Више

Јавна набавка – Поправка и санација спортских терена

21/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-121/20 Датум: 21.05.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним ...
Више

Јавна набавка – Игралиште за децу на Мегдану

20/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-120/20 Датум: 20.05.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним н...
Више

Јавна набавка – Набавка клупа за Мали парк

20/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-117/20 Датум: 20.05.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона ...
Више

Јавна набавка – Изградња нових аутобуских стајалишта

20/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-116/20 Датум: 20.05.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона ...
Више

33 events have been carried out within this project

19/05/2020
RECOV info template you can download HERE....

Конкурс за избор најлепшег дворишта

18/05/2020
У складу са Програмом заштите и унапређења животне средине Града Ужица за 2020.годину, Град Ужице расписује,  НАГРАДНИ КОНКУРС за избор најлепшег дв...
Више