Објаве

Позив за подношење понуда за набавку канти за потребе градске хигијене

04/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-253/17 04.08.2017. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ...
Више

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци

04/08/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Р...
Више

Позив за достављање мишљења и предлога везаних за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу за уситњавање отпада (ЈКП Дубоко)

03/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска  управа  за  урбанизам,  изградњу  и  имовинско-правне послове VI бр 502-24/17 Датум: 03.08.2017.године Ужице На основу члана ...
Више

Позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства

02/08/2017
Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује, ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕД...
Више

Оглас за давање у закуп капонира на аеродрому Поникве

02/08/2017
ЈП „Аеродром Поникве” Димитрија Туцовића 52 31000 Ужице ПИБ: 107075180 м. број: 20737212 Број: 03-54/7-2017 Датум: 02.08.2017.   На основу ч...
Више

Захтев за ревизију Радног плана постројења за управљање отпадом – Ваљаоница бакра Севојно

01/08/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Ту...
Више

Позив за подношење понуда – Пројекат пута северне обилазнице и сервисног пута за одржавање високе зоне водоснадбевања

01/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-177/17 01.08.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавни...
Више

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја – РБС „Историјски Архив“

01/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавни позив за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања породица избеглица на територији града Ужица

31/07/2017
На основу члана 10. Правилника о раду Комисије II број 88 – 1/17 – 06 од 27.07.2017.године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених ...
Више

Оглас за отуђење три гаражна места

26/07/2017
На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011,88/2013, 105/2014 и 108/2016)...
Више